#drank&drugs

Methodiek

Methodieken om aan de slag te gaan met leiding, vrijwilligers en kaderleden van jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

De methodieken in deze map helpen om vrijwilligers, leiding en kaderleden in het jeugdwerk te sensibiliseren, te informeren en hun kennis en vaardigheden te versterken. Zo leren ze verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs en worden ze zich bewust van het belang van een alcohol- en drugbeleid.

De map is opgebouwd als een plukboek. Je kiest op maat van de vooropgestelde doelstelling(en) één of meerdere methodieken op maat van de specifieke noden die binnen de groep ervaren worden.

Doelstelling 1: Mening uiten over alcohol en drugs
Doelstelling 2: Stilstaan bij voorbeeldfunctie, imago en groepsdruk
Doelstelling 3: Nadenken over afspraken en regels
Doelstelling 4: Informeren over wetgeving en aansprakelijkheid
Doelstelling 5: Informeren over alcohol en drugs

Deze map draagt het WATWAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: