Drugpreventie bij jongeren uit etnisch-culturele minderheden

Methodiek

Draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning en het opzetten van lokale acties

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Lokale besturen, Zorg en welzijn

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be