Factsheet sedentair gedrag

Materialen en diensten

De gezondheidsrisico’s van lang ononderbroken zitten waren tot voor kort minder bekend. Het VIGeZ heeft de beschikbare kennis voor kleuters (3 tot 6 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen (>18 jaar) samengebracht in een syntheserapport. Deze factsheet bevat de belangrijkste sleutelboodschappen uit dat syntheserapport.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Andere, Gezin, Lokale besturen, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Bewegingsdriehoek
    Gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel h...
  • Factsheet en infographics sedentair gedrag
    Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dat is het onderwerp van de factsheet sedentair gedrag. Deze factsheet bundelt de belangrijkste sleutelboodschappen over lang ...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Femke De Meester - femke.demeester@gezondleven.be
Ragnar Van Acker - ragnar.vanacker@gezondleven.be