Glimlachen - educatief materiaal bijzonder onderwijs

Materialen en diensten

Hoe verloopt het tandartsbezoek, hoe vaak moet ik poetsen en mag ik af en toe snoepen? Om kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs te sensibiliseren is er Leren over onze tanden met Flos en Bros. Dat is een kant-en-klaar educatief lessenpakket vol opdrachten rond mondgezondheid.

Het lessenpakket is opgedeeld in zeven thema’s en bruikbaar in de meeste types van het buitengewoon onderwijs. Voornamelijk kinderen van het basisaanbod en kinderen in type 7 kunnen ermee aan de slag, maar ook voor andere types is er een heleboel bruikbaar materiaal. Bovendien vind je per thema altijd de lesdoelen en de oplossingen van de opdrachten.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Gezin, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Glimlachen
    Glimlachen is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen te verbeteren. Deze sensibiliseringscampagne wil een gedragswij...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be