HALT2Diabetes animatievideo

Materialen en diensten

Een video van 3 minuten die via illustraties en voice-over heel duidelijk uitlegd wat diabetes is en hoe je diabetes type 2 kan voorkomen. Voor gebruik op plasmaschermen, social media, websites, infosessies ...

Thema's: Diabetes en cardiovasculair risico

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Diabetes Liga vzw
preventie@diabetes.be
09/242.85.32.
www.HALT2Diabetes.be

Bovenliggende methodieken
  • HALT2Diabetes

    In HALT2Diabetes wordt een 2stapsmethode, met de FINDRISC vragenlijst als eerste stap, gebruikt bij 45-plussers.