Indicatorenbevraging 2015 Onderwijs - filmpje

Materialen en diensten

In hoeveel Vlaamse scholen staat er nog een frisdrankautomaat? Op welke manier proberen scholen hun leerlingen te stimuleren om meer te bewegen? En hoeveel scholen nemen het verbod op de e-sigaret uitdrukkelijk op in hun schoolreglement?
Het Vlaams Instituut Gezond Leven peilde in 2015 in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) naar het gezondheidsbeleid van basis- en secundaire scholen.

Op basis van relevante indicatoren wordt gekeken hoe de Vlaamse scholen de voorbije 3 jaar hun gezondheidsbeleid invulden. Meer specifiek voor deze gezondheidsthema’s: voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol & drugs, gezondheid & milieu en mentaal welbevinden.
In dit filmpje kan je enkele cijfers terugvinden en een kadering van de bevraging.

Thema's: Voeding en beweging, Middelen, Algemene gezondheidsbevordering, Geestelijke gezondheidsbevordering, Milieugezondheidszorg, Themaoverschrijdend

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: