Kadermethodiek Gezond Werken

Methodiek

De Kadermethodiek Gezond Werken helpt ondernemingen stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid op het werk, rekening houdend met een aantal succesfactoren. De kadermethodiek Gezond Werken zijn twee basisinstrumenten die bruikbaar zijn voor elk type onderneming: - de gezondheidsmatrix - het stappenplan. Op www.gezondwerken.be vind je de achtergrond van de verschillende instrumenten en dit toegepast op elk thema.

Thema's: Themaoverschrijdend

Levensdomeinen: Werk

Types van strategieƫn: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be