Kadermethodiek Gezonde School

Methodiek

De Kadermethodiek Gezonde School is een methodiek die je helpt om stap per stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid op school, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

Gezonde School biedt drie basisinstrumenten aan. Deze zijn bruikbaar voor elk type school (gewoon, deeltijds, buitengewoon onderwijs) en dit voor elk van de gezondheidsthema’s:
- de gezondheidsmatrix
- het stappenplan
- het spinnenweb gezondheidsbeleid.

Thema's: Themaoverschrijdend

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
Tineke Vansteenkiste
tineke.vansteenkiste@gezondleven.be
02 422 49 39

Ga aan de slag met deze methodiek

Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: