Leidraad voor een evenwichtig alcohol- en drugbeleid voor festivals

Methodiek

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken voor festivals. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er op een festival omgegaan wordt met middelengebruik, zowel op vlak van toezicht en handhaving, preventie en schadebeperking en hulpverlening. Concreet bestaat een beleid uit de visie van het festival rond middelengebruik op het festival en een concrete invulling van de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid: regels & procedures, informatieverstrekking, omgevingsinterventies en zorg & begeleiding.

Thema's: Alcohol, Drugs

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieƫn: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Joris Van Damme
02 422 03 01
Joris.VanDamme@vad.be