Methodieken en materialen over middelengebruik voor etnisch-culturele minderheden

Methodiek

Etnisch-culturele minderheden (ECM) hebben het vaak moeilijker in de samenleving vanwege hun socio-economische status, verblijfsstatuut en taalkennis. Wanneer het dan gaat over alcohol- of ander middelengebruik, is dat niet anders. ECM voelen zich vaak minder aangesproken door het reguliere aanbod aan preventiemethodieken, omdat dit vaak niet aangepast is aan hun talige en culturele gevoeligheden. De specifieke situatie van ECM heeft ook gevolgen voor hun mentale gezondheid, en kan probleemgebruik en de toegang tot de zorg beïnvloeden. Mensen uit ECM kloppen vaak op een latere leeftijd aan bij gespecialiseerde diensten en blijven ook minder lang in de hulpverlening. Daarom ontwikkelde VAD een reeks methodieken en materialen voor jongeren, ouders en volwassenen uit etnisch-culturele minderheden. Deze zijn allemaal te downloaden via de VAD-website.

Thema's: Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken, Psychoactieve medicatie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VADvzw
vad@vad.be
02 423 03 33