Zoek in catalogus preventiemethodieken

Onder het motto 'Gezondheid in onderwijs' vindt u onder deze rubriek methodieken met materialen/diensten die zich richten tot professionelen, in het basis- en secundair onderwijs enerzijds, in hogescholen en universiteiten anderzijds.

Methodieken binnen dit levensdomein

Met deze leidraad bieden we concrete handvatten om effectief en beleidsmatig te werken rond alcohol en drugs. De brochure is bedoeld voor voorzieningen in de gehandicaptensector die werken met cliënten met een verstandelijke beperking.

Met deze leidraad bieden we concrete handvatten om effectief en beleidsmatig te werken rond alcohol en drugs. De brochure is bedoeld voor voorzieningen in de gehandicaptensector die werken met cliënten met een verstandelijke beperking.

Eetexpert ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor hulpverleners die outreachend werken bij de aanpak van eet- en gewichtsproblemen. Deze methodiek omvat praktische materialen zoals infofiches (thema’s: de crisis verminderen, het steunwerk rond de jongere versterken, ondersteuning van ouders, het eigenkrachtlab activeren), een 'stappenplan eetstoornissen in de thuissituatie voor crisismedewerkers' en een online vorming (webinar), die deze teams in staat stelt om gericht te reageren op vragen in de thuissituatie rond eet- en gewichtsproblemen.

Eetexpert ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor hulpverleners die outreachend werken bij de aanpak van eet- en gewichtsproblemen. Deze methodiek omvat praktische materialen zoals infofiches (thema’s: de crisis verminderen, het steunwerk rond de jongere versterken, ondersteuning van ouders, het eigenkrachtlab activeren), een 'stappenplan eetstoornissen in de thuissituatie voor crisismedewerkers' en een online vorming (webinar), die deze teams in staat stelt om gericht te reageren op vragen in de thuissituatie rond eet- en gewichtsproblemen.

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het vertrekt vanuit de zorg voor cliënten én maatschappelijk werkers en biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. In deze brochure leest u over de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid voor de sociale dienst van een OCMW en hoe u te werk kunt gaan om een beleid uit te werken.