Presentatie voor een heterogeen doelpubliek BVO Dikkedarmkanker

Methodiek

Presentatie De stoelgangtest. "Wij doen het. En wat doe jij?" Via de Logo's kunnen lokale actoren beroep doen op door het CvKO gevormde sprekers (pool) voor het geven van consensuspresentaties voor een heterogeen doelpubliek. Er wordt aandacht besteed aan de motivering voor een geïnformeerde keuze (geïnformeerde motivatie). Hiervoor wordt de consensuspresentatie door het CvKO ter beschikking gesteld en wordt de spreker vergoed. De presentatie wordt geactualiseerd. Ter ondersteuning is er een informatieve publieksfolder.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

CvKO vzw
Contact: Mariane De Vriendt
sensibilisering@bevolkingsonderzoek.be, mariane.devriendt@bevolkingsonderzoek.be
09 332 36 36

Bovenliggende methodieken