Project procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn

Methodiek

Het project 'Procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra' wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

Thema's: Val- en fractuurpreventie, Andere, Mondgezondheid, Voeding en beweging, Middelen

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Niet van toepassing, Educatie, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten: