Sjabloon Risicoformulering

Materialen en diensten

Sjabloon dat hulpverleners ondersteunt bij het inschatten, formuleren en delen van het suïciderisico van een suïcidale persoon met andere betrokken hulpverleners. Het doel van deze risicoformulering is niet om gedrag te voorspellen, maar wel om communicatie en samenwerking tussen hulpverleners, hulpvragers en naasten te bevorderen en het risico op korte en lange termijn te verkleinen. Voor meer informatie over het gebruik van het sjabloon voor risicoformulering, zie de richtlijn 'Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag' (deel 2, p.48), de e-learning SP-reflex (module 2 - Detectie) of de downloadlink hieronder.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VLESP
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
09 / 33 20 775
info@vlesp.be