SPARK36

Methodiek

SPARK36 (Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij (opvoeden en ontwikkelen van) kinderen van 36 maanden of 3 jaar oud) is een gevalideerde gestructureerde gespreksleidraad. De leidraad biedt een brede kijk op de ontwikkeling en de opvoeding van het kind. SPARK36 omvat 16 gespreksdomeinen aangaande het kind, de familie en de omgeving. Het instrument biedt de CLB-verpleegkundige een houvast om samen met de ouder vanuit een gelijkwaardige positie de zorgbehoeften van de 3-jarige in kaart te brengen. De zorgen en de ervaren noden van de ouder worden geƫxploreerd en samen besproken vanuit het perspectief van de ouder (als deskundige waar het gaat om het eigen kind) en van de verpleegkundige. Het besluit over de mogelijke vervolgstappen gebeurt in overleg tussen de verpleegkundige en de ouder.

Thema's: Andere, Algemene gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieƫn: Zorg en begeleiding, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@vwvj.be