Standaard gehoor

Methodiek

De standaard gehoor beschrijft richtlijnen en te volgen werkwijzen voor de screening naar neurosensorieel gehoorverlies bij schoolplichtige kinderen en jongeren. Deze screening wordt uitgevoerd tijdens systematische contactmomenten die de CLB's aanbieden in het kader van hun werking binnen het begeleidingsdomein 'Preventieve Gezondheidszorg'. Meer concreet betreft het vier screeningsmomenten.
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: