SWEEP

Methodiek

SWEEP is een online platform om jongeren tussen 12 en 18 jaar te inspireren en activeren om te bewegen én daar plezier in te vinden. SWEEP is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, MOEV, Sport Vlaanderen, Departement Zorg en Departement Onderwijs en Vorming. SWEEP richt zich rechtstreeks tot jongeren tussen 12 en 18, maar ook tot leerkrachten secundair onderwijs. Jongeren kunnen op SWEEP.be een test invullen. Dit is een kort, aantrekkelijk en humoristisch vragenlijstje waarmee ze kunnen nagaan wie ze zijn, wat ze graag doen, met wie ze graag samen zijn en waar ze hun tijd graag doorbrengen. Op basis van hun antwoorden vallen ze onder 1 van de 6 profielen: Zoomer, Smasher, Buzzer, Bouncer, Blitzer en Swoosher. Dat profiel bepaalt welke (bewegings)activiteiten ze voorgeschoteld krijgen. Leerkrachten kunnen op SWEEP dan weer ontdekken hoe ze jongeren in actie krijgen, tijdens de schooluren en in hun vrije tijd, én daarbij ook nog eens hun leerplandoelstellingen halen.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Femke De Meester - info@gezondleven.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: