Think Life

Methodiek

Think Life is een online zelfhulpcursus die mensen met zelfmoordgedachten helpt om beter om te gaan met deze gedachten. De cursus is gratis beschikbaar via Zelfmoord1813 en is opgebouwd uit zes stappen die zelfstandig en op eigen tempo doorlopen kunnen worden.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
09 / 33 20 775
info@vlesp.be