Toolkit voor sportclubs

Materialen en diensten

Heb je vragen over hoe je je sportclub het best verzekert? Interesse in een slimme EHBO-koffer? Nood aan financiële en sporttechnische ondersteuning? Of wil je weten hoe je eetstoornissen kan signaleren, hoe je je sportterrein rookvrij kan maken, of hoe je gezonde voeding in de kijker kan zetten?

In de toolkit voor sportclubs vind je een verzameling van praktisch inzetbare instrumenten, nuttige informatie en inspiratie om jouw sportclub te ondersteunen en gezonder te maken.

De toolkit is een initiatief van de netwerkgroep vrije tijd die opgericht is vanuit de partnerorganisatie ondersteuning setting gericht werken (PO OSW). Het doel van deze netwerkgroep? Versterkte samenwerking tussen organisaties die werken aan preventie en meer stroomlijning van hun aanbod, onder andere naar sportclubs. PO OSW wordt gefinancierd door het Departement Zorg. Sport Vlaanderen is lid van de netwerkgroep vrije tijd.

Thema's: Themaoverschrijdend

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Niet van toepassing, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer info over de toolkit? jolien.plaete@gezondleven.be
Meer info over PO OSW? tineke.vansteenkiste@gezondleven.be of kim.vanderauwera@gezondleven.be

Download hier het inbegrepen materiaal:

Inspiratiegids_Sport_2023.pdf