Vlaggensysteem

Methodiek

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassen cliënten om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën van ernst, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld. Met het Vlaggensysteem kan je: - Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten - Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals - Binnen je team tot een betere afstemming komen over de te volgen (pedagogische) lijn - Als leidinggevende een visie en beleid uitwerken over seksuele gezondheid binnen je organisatie - Het Vlaggensysteem helpt je om tot een goed overwogen reactie te komen na het toepassen van 6 criteria op een concrete situatie. Dat geeft tegenwicht tegen emotioneel of paniekerig reageren, of tegen onverschilligheid.
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68