Vlaggensysteem

Methodiek

Methodiek om seksueel gedrag van minderjarigen te bespreken, correct in te schatten en te reageren. Het systeem heeft reeds zijn succes bewezen en werd doorontwikkeld in producten van Sensoa en partners. Er worden 6 criteria gebruikt om seksueel gedrag van en t.a.v. minderjarigen te beoordelen: - toestemming - vrijwilligheid - gelijkwaardigheid - ontwikkelingsgepast - contextgepast - zelfrespecterend. Op basis van de afweging van de criteria wordt seksueel gedrag ingedeeld in 4 categorieën: - Groene vlag: acceptabel gedrag - Gele vlag: licht grensoverschrijdend gedrag - Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend gedrag - Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdend gedrag. Er is een set reactiewijzen uitgewerkt die aansluiten op de categorieën.De methodiek bevat een set situatietekeningen om mee te oefenen. Er is een normatieve lijst op basis van literatuur, waarin voorbeelden staan van gedrag dat bij het seksuele ontwikkelingsniveau hoort.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Gezin, Onderwijs, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68