Vorming - Basiscursus Gezonde werknemers in een gezonde onderneming

Vorming

De gezondheid van je organisatie of bedrijf – ook de financiële – hangt nauw samen met die van je medewerkers.
Om uitdagingen als vergrijzing, (langdurige) afwezigheid wegens ziekte en het vinden van geschikt personeel (‘war for talent’) aan te gaan, heb je er alle belang bij om in te zetten op een preventief gezondheidsbeleid. Voorkomen is immers beter dan genezen. Werknemers die mentaal en fysiek gezond zijn, voelen zich beter en presteren beter, en hebben ook een positief effect op de werksfeer en de verbondenheid met het bedrijf.
In deze basiscursus krijg je de nodige inzichten om een integrale gezondheidsaanpak te installeren, die verder gaat dan losse acties voor de werknemers. Je maakt kennis met praktische tools om concreet van start te gaan rond thema’s als mentaal welbevinden, gezonde en duurzame voeding, beweging en (niet) roken. Sessies in groep met andere ondernemingen worden aangevuld met advies op maat van je bedrijf.

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: