Vorming - Gezonde en milieuverantwoorde maaltijden op school

Vorming

Gezond Leven gaat tijdens deze opleiding in op een aantal belangrijke aanbevelingen bij de organisatie van de schoolmaaltijd:
-Hoe is een gezonde en mileuverantwoorde schoolmaaltijd samengesteld?
-Hoe kunnen we schoolpersoneel, leerlingen en ook ouders optimaal betrekken bij de organisatie van de schoolmaaltijd?
-Hoe kan voor een positieve belevenis gezorgd worden?

De minimum duur van deze opleiding op maat is twee uur.

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Contacteer academie@gezondleven.be voor meer info.

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: