Vorming - Het gebruik van de Gezonde Mondkoffer

Vorming

De Gezonde Mond koffers zijn uitleenboxen vol materiaal om kinderen, volwassenen, ouderen en personen met een beperking te laten kennismaken met preventieve mondzorg en het bezoek aan de tandarts/mondhygiënist. De basiskoffer voor kinderen en jongeren is aangevuld met materialen voor personen met een beperking en ouderen. In elk Vlaams Logo kan één basis Gezonde Mond koffer met of zonder de extra materialen uitgeleend worden.
Om (zelfstandige) verpleegkundigen, leerkrachten, opvoeders van zorgvoorzieningen, logopedisten, preventiewerkers van een lokaal bestuur, mondhygiënisten en tandartsen,… en organisaties te ondersteunen in het geven van vormingen rond preventieve mondzorg door het gebruik van deze koffer wordt er een 3 uur durende, kosteloze opleiding voorzien vanuit het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond).
Deze opleiding organiseert Gezonde Mond samen met de Vlaamse Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg).

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be

Je kan bij de Vlaamse Logo's aankloppen voor heel wat materialen, zoals het gratis ontlenen van de basis Gezonde Mond koffer. Een bijna volledig overzicht van de voorraad van alle materialen vind je in de webshop van de Logo’s. Ga naar www.vlaamse-logos.be, klik door op ‘kies jouw Logo’ en ga naar de webshop, kies thema ‘mondgezondheid’.

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: