vorming: Hiv in je organisatie: correct en professioneel handelen

Vorming

Een collega, cliënt, patiënt of bewoner die hiv heeft? Dat kan voor onrust zorgen in je organisatie.

Krijg basisinfo over (leven met) hiv, over voorzorgsmaatregelen, procedures, meldingsplicht, beroepsgeheim, discretie. We maken ook tijd voor concrete vragen en casussen.

Bovenliggende methodieken

Onder 4 ogen methode: Als professional praten over seksuele gezondheid

Terreinwerk: Outreachend werk naar mannen die seks hebben met mannen en mensen die leven met hiv

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
Info@sensoa.be
03 238 68 68