vorming: Seksueel Grensoverschrijdend gedrag: Jongeren met een verstandelijke beperking

Vorming

Kinderen en jongeren met een beperking kennen een andere, disharmonische ontwikkeling. Wat betekent dat voor hun seksualiteit?

Maak kennis met Buiten de Lijnen: een toepassing van het Sensoa Vlaggensysteem op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Bovenliggende methodieken

vorming: Seksueel Grensoverschrijdend gedrag: Jongeren met een verstandelijke beperking

vorming: Seksueel Grensoverschrijdend gedrag: Jongeren met een verstandelijke beperking

Relationele en Seksuele Vorming (RSV-Wijs)

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa
03 238 68 68