Vorming suïcidepreventie voor leerkrachten en sleutelfiguren

Vorming

Zelfdoding is een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Ook zelfmoordpogingen en - gedachten komen frequent voor bij jongeren.
Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons in onze driedaagse vorming suïcidepreventie op alle mensen die met jongeren werken.

Bovenliggende methodieken

  • Suïcidepreventie in het onderwijs
    Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en d...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be
https://www.zelfmoord1813.be/ondersteuning-door-cgg-sp
https://www.zelfmoord1813.be/vormingen

Gerelateerde materialen en diensten