Vorming zorgverstrekkers versterken

Methodiek

Zelf mentaal gezond blijven als zorgverstrekker, dat is belangrijk … maar niet makkelijk. Zelfzorg komt zelden op de eerste plaats. Via dit project wil The Human Link onze zorgverstrekkers motiveren om beter voor zichzelf en elkaar te zorgen. Hiertoe ontwikkelden we twee trajecten specifiek voor eerstelijns-zorgverstrekkers: een teamversterkingstraject (traject van 2 sessies) voor eerstelijnsorganisaties en een intercollegiale coaching (traject van 4 sessies) voor zelfstandige zorgverstrekkers.

Thema's: Algemene gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Zorg en welzijn, Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Vorming, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Naam organisatie: The Human Link
Website: www.thehumanlink.be
Emailadres: admin@thehumanlink.be
Telefoonnummer: +32 3 218 78 17