Vormingen valpreventie voor intermediairs door experten valpreventie

Methodiek

De experten valpreventie die de opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' voltooiden en deel uitmaken van het 'Expertennetwerk Valpreventie' van het EVV kunnen vormingen inzake val- en fractuurpreventie brengen aan zorgverleners in de thuis- en woonzorgcentrumsetting. Dit expertennetwerk wordt up-to-date gehouden door het aanbieden van verplicht te volgen intervisies of bijscholingsmomenten.

Thema's: Val- en fractuurpreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV)
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 LEUVEN
expertisecentrum@valpreventie.be
+32 16 32 00 51

Bovenliggende methodieken