Wegwijzer voor een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW

Methodiek

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het vertrekt vanuit de zorg voor cliënten én maatschappelijk werkers en biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. In deze brochure leest u over de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid voor de sociale dienst van een OCMW en hoe u te werk kunt gaan om een beleid uit te werken. De verschillende stappen worden beschreven, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de evaluatie van het ingevoerde beleid. Per stap worden de nodige achtergrondinformatie en methodieken beschreven.

Thema's: Alcohol, Drugs

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Joyce Borremans
02 423 03 56
joyce.borremans@vad.be

Bovenliggende methodieken
  • Alcohol en andere drugs op de eerstelijn

    Deze materialen ondersteunen professionelen uit de eerstelijnsgezondheidszorg en eerstelijnswelzijnswerkers in het omgaan met cliënten met een alcohol- of...