Zoek in catalogus preventiemethodieken

Onder het motto 'Gezin, bron van gezondheid' vindt u onder deze rubriek methodieken met materialen/diensten die zich richten tot ouders, voorzieningen in de kinderopvang en initiatieven buitenschoolse opvang.

Methodieken binnen dit levensdomein

In het kader van het derde Vlaams actieplan suïcidepreventie werd een actievoorstel rond het beperken van middelen via medicatiebeheer en deskundigheidsbevordering bij apothekers ingediend door het Vlaams Apothekersnetwerk (penhouder), samen met VLESP. VLESP staat binnen dit project in voor de inhoudelijke begeleiding en expertise en voor de evaluatie van de ontwikkelde methodieken voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de apothekers.

Met de Wijsheidsstand maken kinderen op een speelse manier kennis met de vele aspecten van mondzorg.

Met de Wijsheidsstand maken kinderen op een speelse manier kennis met de vele aspecten van mondzorg.

Met de Wijsheidsstand maken kinderen op een speelse manier kennis met de vele aspecten van mondzorg.

Het project gezonde voeding en dranken in sociale voedselvoorzieningen is gericht op sociale voedselinitiatieven zoals een sociale kruidenier, een sociaal restaurant, een voedselbedeling of elk ander initiatief waar voeding gratis of aan een sterk gereduceerd tarief wordt aangeboden aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Er zijn verschillende materialen ontwikkeld over gezonde voeding en dranken in sociale voedselinitiatieven om zo gezonde voeding toegankelijker te maken voor klanten in een maatschappelijk kwetsbare situatie.