Welzijnswerkers

ROKEN EN VAPEN 

Roken is de belangrijkste oorzaak van sterfte in ons land en heeft een grote impact op gezondheid en levenskwaliteit. Roken is een van de belangrijkste motoren van gezondheidsongelijkheid. Door in te zetten op roken help je mee om gezondheidsongelijkheid te verminderen. Zet als nulde- en eerstelijnszone actief in op het thema roken. Creëer mee rookvrije omgevingen. Help mensen om niet te beginnen met roken en om te stoppen. Werk mee aan een rookvrije samenleving.  

“Mensen aanspreken en motiveren om te stoppen met roken heeft impact. Een gesprek van minder dan 1 minuut maakt de kans dat mensen stoppen met roken anderhalve keer groter. Dat zo’n korte tijd een leven kan veranderen, dat is ongelofelijk.” 

Dries Vandenbempt, stafmedewerker tabak Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.