Werkgroep Verder na Zelfdoding

Methodiek

Werkgroep Verder na Zelfdoding is het expertisecentrum inzake rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden.

Bij WG Verder na Zelfdoding kans je terecht voor allerhande advies, informatie, vormingen, brochures e.a. WG Verder organiseert allerhande vormen van lotgenoten-contact zoals via praatgroepen, wandelingen, ontmoetingsdagen, chatsessies, een forum, enz... Tevens kan je er terecht voor doorverwijzingen en staan wij ook hulpverleners bij met advies, info en vormingen over postventie en het ondersteunen van nabestaanden.

Werkgroep Verder is sinds 2019 een deelwerking van VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en is tevens onderdeel van het platform Zelfmoord1813.

Thema's: Suïcidepreventie, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@werkgroepverder.be
Lore Vonck

Ga aan de slag met deze methodiek

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: