Zelfmoord1813

Methodiek

Portaalsite voor suïcidepreventie in Vlaanderen. Bevat informatie, hulp en ondersteuning voor:
- mensen met zelfmoordgedachten, hun omgeving en nabestaanden
- iedereen met vragen over suïcidepreventie (bv. journalisten, studenten, werkgevers, ...)
- hulpverleners
- beleidsmensen

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
09 / 33 20 775
info@vlesp.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: