Zoekfilters

Zoek in catalogus preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1477 resultaten

Filter:

Deze vorming wilt leiding in de jeugdbeweging versterken rond eet- en gewichtsthema's door in te zetten op kennis- en competentieverhoging rond normale ontwikkeling van eetgedrag en eetvaardigheden, met bijhorende groeigerichte begeleidingsstijl bij jeugdwerkers (zelf-determinatietheorie). Het doel is dat jeugdbeweging teams communiceren op een niet-stigmatiserende manier over eet- en gewichtsthema’s en de focus verschuiven van gewicht naar het belang van een gezonde leefstijl volgens de principes van A.L.L.E.S: Afwisselend eten, Leuk bewegen, Lief zijn voor jezelf, Emotieregulatie en Slaap. Daarnaast willen we tegemoetkomen aan vragen van jeugdleiders omtrent hoe om te gaan met haperend eetgedrag bij leden.

Beeldmateriaal (kennisclips, ...) als je meer wil weten over mondzorg bij personen die weerstand vertonen of bij nood aan enkele praktische technieken/tips.

Als ervaringsdeskundige, professional of vrijwilliger uit een welzijns- of gezondheidsorganisatie kan je bij ons een opleiding mondzorgcoach volgen.
Tijdens deze eendaagse, kosteloze opleiding kom je meer te weten over volgende onderwerpen:
-wat is een gezonde mond?
-wat zijn de meest voorkomende mondproblemen?
-preventietips
-naar de tandarts: betalingsmogelijkheden en administratie
-hoe mensen motiveren om naar de tandarts te gaan en de mond te verzorgen.
Na de opleiding kan je aan de slag als mondzorgcoach.
Dat betekent dat je dan, als dat nodig is, de patiënt uit je organisatie helpt om:
-een afspraak bij de tandarts te maken
-effectief bij de tandarts te geraken: een extra herinnering sturen, tolk regelen, meegaan naar tandarts, etc.
- de financiële en administratieve kant van het tandartsbezoek in orde te brengen.

Wil je meer weten over mondzorg bij personen die weerstand vertonen of heb je nood aan enkele praktische technieken/tips?

Vorming omtrent mondgezondheid in de huisartsenpraktijk.
De webinar over mondgezondheid biedt een antwoord op de vraag hoe de huisarts kan bijdragen tot een goede mondgezondheid. Er wordt dieper ingegaan op het belang van de mondgezondheid voor de algemene gezondheid. Hiervoor worden enkele belangrijke ziektebeelden besproken en hun samenhang met een gezonde mond. De webinar sluit af met het geven van de basisadviezen voor een goede mondgezondheid.

Vorming om aan de slag te gaan als procesbegeleider binnen het project 'procesbegeleiding in woonzorgcentra' gebruik makende van de methodiek 'De Mondzorglijn'.

De Gezonde Mond koffers zijn uitleenboxen vol materiaal om kinderen, volwassenen, ouderen en personen met een beperking te laten kennismaken met preventieve mondzorg en het bezoek aan de tandarts/mondhygiënist. De basiskoffer voor kinderen en jongeren is aangevuld met materialen voor personen met een beperking en ouderen. In elk Vlaams Logo kan één basis Gezonde Mond koffer met of zonder de extra materialen uitgeleend worden.
Om (zelfstandige) verpleegkundigen, leerkrachten, opvoeders van zorgvoorzieningen, logopedisten, preventiewerkers van een lokaal bestuur, mondhygiënisten en tandartsen,… en organisaties te ondersteunen in het geven van vormingen rond preventieve mondzorg door het gebruik van deze koffer wordt er een 3 uur durende, kosteloze opleiding voorzien vanuit het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond).
Deze opleiding organiseert Gezonde Mond samen met de Vlaamse Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg).

Het materiaal bij de methodiek "In Charge" bestaat uit fiches voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.
Voor leerkrachten 3de graad om leerlingen 3de graad te trainen om verleidingen te leren weerstaan.

In Charge bestaat uit vier lessen waarin leerlingen:
inzicht krijgen in verschillende soorten verleiding;
hun zelfcontrole en hun wilskracht trainen;
leren omgaan met hun grootste verleidingen (chocolade, laat gaan slapen, middelen);
leren ‘in charge’ te zijn van hun beslissingen.

Met deze gids kan je als preventiewerker aan de slag om een vormingsaanbod rond psychoactieve medicatie uit te werken voor begeleiders van mensen met een beperking. In deze gids vind je heel wat materiaal (ervaringen, presentatie, bekendmakingstekst, opdrachten, casussen .... ) terug die je als preventiewerker vrij mag gebruiken.

Met deze gids kan je als preventiewerker aan de slag om een vormingsaanbod rond psychoactieve medicatie uit te werken voor begeleiders van mensen met een beperking. In deze gids vind je heel wat materiaal (ervaringen, presentatie, bekendmakingstekst, opdrachten, casussen .... ) terug die je als preventiewerker vrij mag gebruiken.

Opnamen van de workshop gegeven door Lobke Husson (diëtist UZ Leuven en eigen praktijk) en Jesse Van Besien (kinderarts, endocrinoloog en diabetoloog UZ Brussel) met concrete inzichten in het werken met sondevoeding in de ambulante praktijk, in de zorg bij jongeren met eetstoornissen .

In deze verdiepende webinar krijgen crisiswerkers handvaten voor hun begeleiding bij crisissen in de thuissituatie rond jongeren met eetstoornissen en gewichtsproblemen. Deze workshop richt zich tot alle zorgverleners (met erkend basisdiploma in de zorg) die als crisiswerker aan de slag zijn.
Een zekere voorkennis en praktijkervaring is aangeraden.

Deze webinar is bedoeld voor ouders die graag meer inzicht wensen in hoe je kan omgaan met perfectionisme in het ouderschap en enkele handvaten willen om te groeien richting optimalisme.

Dit is een verdiepende webinar rond perfectionisme voor zorgverleners die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met eetproblemen, eetstoornissen of gewichtsproblemen (overgewicht en obesitas). Bovendien zoomt een workshop in op een specifiek thema of een bepaalde doelgroep om de link met je praktijkervaring te leggen.