Zoekfilters

Zoek in catalogus preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1477 resultaten

Filter:

Met deze e-tutorial wijzen we je de weg naar onze methodieken en materialen zodat je meteen aan de slag kan om een gezonder aanbod van dranken en tussendoortjes uit te werken.

Zelfdoding is een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Ook zelfmoordpogingen en - gedachten komen frequent voor bij jongeren.
Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons in onze driedaagse vorming suïcidepreventie op alle mensen die met jongeren werken.

Regelmatig organiseert VAD, samen met CGG-preventiewerkers, leden en andere partners vormingen over alcohol- en drugpreventie in het onderwijs, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het schoolgebeuren betrokken is. De vormingen proberen een antwoord te bieden op de vragen uit de sector.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Kinderen en jongeren met een beperking kennen een andere, disharmonische ontwikkeling. Wat betekent dat voor hun seksualiteit?

Maak kennis met Buiten de Lijnen: een toepassing van het Sensoa Vlaggensysteem op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

We frissen je basiskennis als leerkracht op met feiten, cijfers en updates over hiv, soa’s, sexting of anticonceptie. We overlopen bruikbare lesmaterialen om deze thema’s in de klas te bespreken en gaan met enkele materialen aan de slag.

Hoe laat je het thema relaties en seksualiteit aan bod komen doorheen de hele schoolloopbaan? Wat vertel je aan kleuters, kinderen en jongeren?

Sensoa coacht jullie om een coherente leerlijn op te stellen. We werken de leerlijn samen uit. Daarna plannen we intervisiemomenten om de implementatie op te volgen.

Hoe past seksualiteit in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Hoe ga je als professional om met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van volwassen cliënten? Wat met ongewenst gedrag van collega's? Daarover gaat het Sensoa Vlaggensysteem, een succesvolle methodiek om seksueel gedrag bespreekbaar te maken.

Leer de basisprincipes toepassen en maak kennis met enkele materialen.

Hoe reageren als je getuige bent van seksueel grensoverschrijdend gedrag? De meeste mensen willen wel ingrijpen, maar weten niet hoe. Daarom werkte Sensoa concrete handvatten uit.

Wil je inzicht krijgen in de rol van omstanders? Wat zorgt ervoor dat je wel durft reageren? Wil je daarover lesgeven aan jongeren of volwassenen?

Volg deze specifieke opleiding over omstanders. We geven ook basisinformatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Sensoa geeft je uitleg over relevante lesmaterialen waarmee je als leerkracht aan de slag kan. We staan stil bij de inhoud van het materiaal, we gaan met enkele methodieken aan de slag en beantwoorden al jullie vragen over het gebruik.

Als medewerker van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is praten over seksuele gezondheid een deel van je takenpakket.

Maar je kan drempels ervaren om het gesprek te voeren: drempels bij jou als hulpverlener, bij de jongere of in het beleid van de school.

De Onder 4 Ogen gespreksmethodiek helpt je om als hulpverlener te praten over seksuele gezondheid. We spelen vooral in op de drempels bij de jongere en de hulpverlener.

Wanneer gaat online seksueel gedrag over de grens en hoe reageer je? We werken aan een eenduidige visie en bespreken de recentste feiten en cijfers.

We passen het Sensoa Vlaggensysteem toe op online situaties. We testen werkvormen uit om online seksueel gedrag bespreekbaar te maken.

Als je dat wenst, bekijken we hoe een beleid rond online seksualiteit eruit kan zien.

Hoe praat je met een jonge cliënt over seksualiteit en relaties? We oefenen om gerichte vragen te stellen en werken met concrete casussen.

Waarover gaat relationele en seksuele vorming precies? En waarom is het zo belangrijk? We geven je de handigste tips om dit thema vlot te brengen als begeleider.

Als directeur, coördinator, leerlingenbegeleider of leerkracht is het zoeken naar wat je eerst moet doen wanneer een naaktfoto ongewenst de school rondgaat. Hoe bied je zorg aan de persoon op de foto? Hoe ga je aan de slag met de personen die de foto heeft getoond aan anderen? Welke boodschappen geef je aan de andere leerlingen, die de foto nog verder verspreiden? Wat met de ouders en de rest van het team? Ga preventief aan de slag door beleid te maken rond sexting. Bart Vandenbussche van Sensoa leidt je rond in Grenswijs.be, een nieuwe online beleidstool die je helpt om beleid te maken op verschillende niveau’s: - Gepast te reageren als sexting zich voordoet - Ongewenste sexting voorkomen - Een klimaat creëren waarin jongeren kunnen leren over sexting en weten hoe ongewenste sexting te voorkomen.

Tijdens dit webinar krijg je een duidelijke kadering, concrete handvaten en praktische tips rond omgaan met sexting. Er komen verschillende speelse werkvormen aan bod die achteraf meteen inzetbaar zijn in je eigen groep. Bovendien geven we enkele concrete tips en tricks mee om het gesprek met jongeren over sexting aan te gaan

Wat is sexting? Hoe doe je dat veilig? Welke apps gebruik je best? Waarom doen mensen graag aan sexting? In deze livesessie geeft Beleidsmedewerker Jongeren bij Sensoa, Wannes Magits, een antwoord op heel wat vragen rond dit thema.

Anticonceptie, soa's, seks en grenzen ... welke thema's zijn relevant voor jouw cliënten? Je leert die op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Maak kennis met onze gespreksmethodiek Onder 4 Ogen.

Samen met het hele hiv-team AZ Sint Jan Brugge bekijken we de impact van corona op leven met hiv. Van coronavaccinatie bij mensen met hiv, mentaal welbevinden voor mensen met hiv in kader van corona, de opvolging maar evenzeer ook gezonde voeding.

In dit webinar beantwoorden mensen die leven met hiv, mensen uit hun omgeving en professionals die werken met mensen met hiv vragen over N=N.
N=N, dat betekent niet meetbaar = niet overdraagbaar. Met de de juiste behandeling is hiv niet langer meetbaar en dus niet langer overdraagbaar, zelfs niet tijdens seks! Die boodschap is belangrijk, zowel voor mensen die leven met hiv als voor professionals. Daarom zetten we er bij Sensoa al jaren op in.

Er gaan heel veel populaire mythes over anticonceptie de ronde, van ‘De eerste keer kun je niet zwanger raken’ tot ‘Met de pil ben je beschermd tegen soa’s’. Tijdens dit webinar bespraken we wat er nu allemaal gezegd wordt en wat wel en niet klopt. Zo heb jij de juiste basis als je het in je les hebt over anticonceptie. Sven Todts, huisarts en expert over anticonceptie en Sarah Hulsmans, beleidsmedewerker reproductieve gezondheid bij Sensoa, geven hun expertise tijdens dit webinar.