Zoet Zwanger

Methodiek

Het project Zoet Zwanger richt zich tot vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad en hun zorgverleners om de postnatale opvolging van vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad te bevorderen, gezien hun verhoogd risico om later in het leven diabetes type 2 te ontwikkelen. Hiervoor is in 2009 een uitgebreid sensibilisatiecampagne opgericht. De sensibilisatiecampagne van het project Zoet Zwanger omvat het informeren en motiveren van vrouwen met zwangerschapsdiabetes én alle betrokken zorgverleners omtrent het blijvende diabetes risico na de bevalling, en de opportuniteiten voor preventie. Verder is een opvolgingssysteem ontwikkeld om de vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad jaarlijks te adviseren langs te gaan bij de huisarts voor een controle van de bloedsuikerwaarden.

Thema's: Diabetes en cardiovasculair risico

Levensdomeinen: Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Diabetes Liga vzw
Sabine Verstraete
09/242.85.48.
project@zoetzwanger.be
www.zoetzwanger.be