Aanbevelingen en ondersteuning voor journalisten die doordacht willen communiceren rond eet- en gewichtsissues

Methodiek

Deze methodiek omvat aanbevelingen rond doordachte communicatie over gezonde leefstijl, eet- en gewichtsproblemen, lichaamsontevredenheid en hoe je stigmatisering bij obesitas kan vermijden. Deze zijn bedoeld voor journalisten, maar kunnen ook voor hulpverleners nuttig zijn. Door de exponentiële toename van obesitas in België, worden steeds meer middelen ingezet in de preventie en behandeling ervan. Maar boodschappen die bedoeld zijn ter preventie of aanpak van obesitas, kunnen onbedoeld bijdragen tot een ongewenste preoccupatie met voeding, gewicht en lichaamsvormen. Onvoldoende doordachte anti-obesitas boodschappen kunnen een negatief lichaamsbeeld en ongezonde diëten aanwakkeren en daardoor het risico op eetstoornissen doen toenemen. Communicatie over voeding, beweging en gewicht moet daarom zorgvuldig gebeuren en boodschappen rond de preventie van eetstoornissen en obesitas moeten geïntegreerd toegepast worden.

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht), Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: