Glimlachen

Methodiek

Glimlachen is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen te verbeteren. Deze sensibiliseringscampagne wil een gedragswijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij onze jeugd realiseren. Er wordt ingezet op logistieke ondersteuning naar scholen, leerkrachten, intermediairen, CLB’s, tandartsen en organisaties die zich richten naar kansengroepen. Dit door het voorzien van educatief materiaal.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be