Huisstijlhandleiding Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

Methodiek

Minigids voor Logo’s, lokale besturen en andere partners. Toelichting, do's and don'ts, beschikbare materialen en richtlijnen voor de aanmaak van afgeleide beelden.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Lokale besturen, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

CvKO vzw
Contact: Mariane De Vriendt
sensibilisering@bevolkingsonderzoek.be, mariane.devriendt@bevolkingsonderzoek.be
09 332 36 36

Bovenliggende methodieken