Vorming "Cannabis, The Wonder Weed?"

Vorming

Een kennisgerichte vorming omtrent cannabis. In deze vorming komen volgende vragen aan bod:

- cannabis: wat is het, hoe werkt het in op (kwetsbare) jongeren, hoe schadelijk is het
- een overzicht van vroegvoorspellers voor probleemgebruik
- tips om het debat rond cannabis op een genuanceerde manier te voeren in de klas
- handvatten om een verkennend gesprek te voeren met jongeren bij vermoedens van gebruik

Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

Bovenliggende methodieken

Vorming "Cannabis, The Wonder Weed?"

Vorming "Cannabis, The Wonder Weed?"

Unplugged

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

De Sleutel, team preventie
Ebergiste de Deynestraat 2 C, 9000 Gent
preventie@desleutel.be
T 09-231 57 48
www.desleutel.be