Vorming "Drugs en het (puber)brein"

Vorming

In deze vorming kijken we naar de invloed van drugs op ons brein. We buigen ons daarbij specifiek over de vraag of tieners extra gevoelig zijn voor verslaving en hoe wij als opvoeders hier het best rekening mee kunnen houden.

Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

Bovenliggende methodieken

Vorming "Drugs en het (puber)brein"

Vorming "Drugs en het (puber)brein"

Unplugged

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

De Sleutel, team preventie
Ebergiste de Deynestraat 2 C, 9000 Gent
preventie@desleutel.be
T 09-231 57 48
www.desleutel.be