Fiche 'Omgaan met emoties' - tips voor ouders

Materialen en diensten

Infofiche voor ouders met tips in het omgaan en ondersteunen van de emoties van kinderen

Thema's: Voeding en beweging, Groei en puberteit

Levensdomeinen: Gezin, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be