Vorming: Als eten een strijd wordt...

Vorming

Wat kunnen ouders doen wanneer de eetmomenten aan tafel spannend verlopen? We geven hen handvaten hoe ze kunnen reageren op eetvragen bij hun kind en hoe ze eetvaardigheden mee kunnen ondersteunen. Deze vorming gaat eveneens in op de ontwikkeling van eetgedrag, en gekende uitdagende eetperiodes.

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be