Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Materialen en diensten

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school.Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van het wettelijk kader. Dit naslagwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Beleidsmatige aanpak A&D secundair onderwijs
    Met een Drugbeleid op School (DOS) heb je alles in handen om beleidsmatig en preventief te werken. Met een DOS stel je regels en procedures op rond middelengebruik. Tegelijker...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be