Vormingsaanbod VAD - Secundair onderwijs

Vorming

Regelmatig organiseert VAD, samen met CGG-preventiewerkers, leden en andere partners vormingen over alcohol- en drugpreventie in het onderwijs, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het schoolgebeuren betrokken is. De vormingen proberen een antwoord te bieden op de vragen uit de sector.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: