VAD-leerlingenbevraging. Drugbeleid op school

Methodiek

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. Werken aan een drugbeleid op school impliceert het doorvoeren van een verandering in de school. Of het nu gaat over het bijsturen van een bestaand beleid of de prille ontwikkeling van een drugbeleid, het gaat altijd om een complex proces. Wanneer de school een proces van verandering doorvoert, is het een absolute meerwaarde om de beginsituatie en de specifieke noden en behoeften van de school in kaart te brengen. Dit kan door de leerlingen van de school te bevragen over middelengebruik binnen hun leefwereld (frequentie en hoeveelheid van gebruik, motieven, houding van vrienden, beschikbaarheid … ) en hun ervaringen met het huidige drugbeleid.

Thema's: Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken, Psychoactieve medicatie, Tabak

Levensdomeinen: Onderwijs

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Nina De Paepe
02 422 03 75
nina.depaepe@vad.be

Bovenliggende methodieken
  • Drugbeleid Op School (DOS)

    Hoe gaat men op school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen?

  • Beleidsmatige aanpak A&D secundair onderwijs

    Met een Drugbeleid op School (DOS) heb je alles in handen om beleidsmatig en preventief te werken. Met een DOS stel je regels en procedures op rond...