Mondzorglijn - Handleiding BelRAI 'Mond en Tanden'

Materialen en diensten

Om een correcte inschatting van de mondgezondheid en de mondhygiëne van de bewoner te kunnen maken, vul je 9 vraagjes van de BelRAI in. Gebruik hiervoor deze handleiding.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Bovenliggende methodieken

Mondzorglijn

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be

Download hier het inbegrepen materiaal:

Mondzorglijn - BelRAI mond en tanden.pdf

Gerelateerde materialen en diensten