Mondzorglijn - Poetskaarten

Materialen en diensten

De poetskaarten bevorderen het aanbieden van gepaste preventieve mondzorg voor kwetsbare ouderen. Per bewoner van het woonzorgcentrum kan een individuele poetskaart in het bewonersdossier opgenomen worden met daarop de zorg die nodig is voor deze persoon inclusief de uitleg welke materialen nodig zijn en op welke manier dit dient te gebeuren. Deze poetskaarten kunnen ook gedownload worden om toe te voegen aan het digitaal dossier.

De poetskaarten bieden een handvat aan de zorgverleners om een goede dagelijkse mondzorg uit te voeren in:
- de mond met natuurlijke tanden
- de mond met natuurlijke tanden en gebitsprothese (of implantaten)
- de mond met gebitsprothese
- de mond zonder natuurlijke tanden en zonder gebitsprothesen

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategie├źn: Zorg en begeleiding, Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Mondzorglijn
    De Mondzorglijn heeft als doel het op een gestructureerde manier installeren van een kwalitatief mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum. Dit aan de hand van de 7 stappen voor h...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be

Download hier het inbegrepen materiaal:

Mondzorglijn - Poetskaarten.pdf

Gerelateerde materialen en diensten