Vorming - Opleiding procesbegeleider mondzorg voor woonzorgcentra

Vorming

Vorming om aan de slag te gaan als procesbegeleider binnen het project 'procesbegeleiding in woonzorgcentra' gebruik makende van de methodiek 'De Mondzorglijn'.

Bovenliggende methodieken

  • Mondzorglijn
    De Mondzorglijn heeft als doel het op een gestructureerde manier installeren van een kwalitatief mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum. Dit aan de hand van de 7 stappen voor h...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: