Alcohol en drugs in uw stad of gemeente

Materialen en diensten

Deze folder geeft beknopt informatie over een lokaal alcohol- en drugbeleid: wat, waarom en hoe? Deze folder is geschreven voor lokale mandatarissen. Per beleidsdomein worden voorbeelden geschetst van problemen gerelateerd aan de alcohol- en drugproblematiek. Hiervoor worden mogelijke oplossingen aangereikt en linken naar materialen en contactpersonen gelegd. Logomedewerkers en CGG-preventiewerkers kunnen de folder, na een overleg, meegeven.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Lokale besturen

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: